Ett arbetsliv i förändring - hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön?

Remissvar på SOU 2017:24, 2 juni 2017

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående betänkande. DO avgränsar sina yttranden till sådana frågor som kan ha relevans för myndighetens verksamhetsområde. Mot denna bakgrund har DO inga synpunkter på de förslag som presenteras i betänkandet.

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschefen Peter Wråke efter utredning och förslag från utredaren Mira Hjelm Östh.

Peter Wråke
Enhetschef Rättsenhet Arbetsliv

Mira Hjelm Östh
Utredare

Tillbaka till toppen