Elektronisk övervakning av kontaktförbud

Remissvar på DS 2017:1, 4 maj 2017

Diskrimineringsombudsmannen har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslagen i remissen.

Beslut i detta ärende (LED 2017/88) har fattats av enhetschefen Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från utredaren Patrik Edgren.

Lovisa Strömberg
Chef för utvecklingsenheten

Patrik Edgren
Utredare

Tillbaka till toppen