Delningsekonomi – På användarnas villkor

Remissvar på SOU 2017:26, 3 juli 2017

Diskrimineringsombudsmannen har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på betänkandet.

Beslut i detta ärende (LED 2017/249)har fattats av Rikard Appelberg efter utredning och förslag från Carl Lind.

Rickard Appelberg
Enhetschef rättsenhet samhällsliv och utbildningsväsende

Den remitterade utredningen

Tillbaka till toppen