Brett deltagande i högskoleutbildning

Remissvar på U 2017/03082/UH, 4 september 2017

Diskrimineringsombudsmannens remissvar är avgränsat till frågor som berör DO:s verksamhetsområde. Med detta som utgångspunkt avger DO följande yttrande över förslaget.

DO stödjer förslaget att högskolorna aktivt ska främja ett brett deltagande, för att fler studenter därigenom ska ha möjlighet att söka, påbörja och fullfölja en högskoleutbildning.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2017/367) har fattats av enhetschefen Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från utredaren Patrik Edgren.

Lovisa Strömberg, chef för utvecklingsenheten

Patrik Edgren, utredare

Tillbaka till toppen