Arbetsplatsinspektioner och höjd särskild avgift

Remissvar på Ds 2017:16 , 2 juni 2017

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående departementspromemoria.

Diskrimineringsombudsmannen har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på de förslag som presenteras i departementspromemorian.

Beslut i detta ärende (LED 2017/217) har fattats av enhetschefen Peter Wråke efter utredning och förslag från utredaren Mira Hjelm Östh.

Peter Wråke
Enhetschef Rättsenhet Arbetsliv

Mira Hjelm Östh
Utredare

Tillbaka till toppen