Ämnesplaner samt behörighetsföreskrifter inom tågteknikutbildningen

Remissvar på Skolverkets diarienummer 2016:1766, 3 april 2017

Diskrimineringsombudsmannen har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslagen i remissen.

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschefen Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från utredaren Anna Ericsson.

Lovisa Strömberg
Chef för utvecklingsenheten

Anna Ericsson
Utredare

Tillbaka till toppen