Skolverkets förslag till ämnesplaner samt behörighetsföreskrifter inom flygteknikutbildningen

Remissvar på Dnr 2017:48, 3 april 2017

Diskrimineringsombudsmannen har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslagen i remissen.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2017/138 ) har fattats av enhetschefen Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från utredaren Anna Ericsson.

Lovisa Strömberg, Chef för utvecklingsenheten

Anna Ericsson, Utredare

Tillbaka till toppen