Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Avtal om försvarssamarbete med Amerikas förenta stater (Ds 2024:2) - Fö2024/00152

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har granskat promemorian utifrån myndighetens uppdrag och har inga invändningar mot utredningens överväganden och förslag.
Beslut i detta ärende (DO 2024/509) har fattats av enhetschefen Karin Ahlstrand Oxhamre efter föredragning av processföraren Björn Olof Bräutigam.

Karin Ahlstrand Oxhamre, chef för DO:s processenhet

Sidinformation

Senast uppdaterad: 4 mars 2024