Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Avtal om försvarssamarbete med Amerikas förenta stater

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har granskat promemorian utifrån myndighetens uppdrag och har inga invändningar mot utredningens överväganden och förslag.
Beslut i detta ärende (DO 2024/509) har fattats av enhetschefen Karin Ahlstrand Oxhamre efter föredragning av processföraren Björn Olof Bräutigam.

Karin Ahlstrand Oxhamre, chef för DO:s processenhet

Sidinformation

Senast uppdaterad: 19 april 2024