Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Yttrande över Skolverkets förslag till ändringar i kursplanen och betygskriterierna i samiska

Diskrimineringsombudsmannens (DO) yttrande är avgränsat till frågor som rör DO:s uppdrag och verksamhetsområde.

DO ser positivt på att det i ämnet samiska införs ett tredje spår för nybörjare. DO delar Skolverkets bedömning att det kan skapa bättre möjligheter att revitalisera det samiska språket.

I sin konsekvensutredning konstaterar Skolverket att det ofta innebär svårigheter för elever inom den anpassade skolan att följa en ämnesplan som är utarbetad för sameskolan och den undervisningstid som gäller där. DO vill mot denna bakgrund påtala vikten av att Skolverket undersöker om nödvändiga anpassningsåtgärder bör genomföras inom ramen för den gemensamma ämnesplanen för samiska eller om det finns behov av en särskild ämnesplan för samiska i den anpassade skolan.

Beslut i detta ärende (DO 2023:5288) har fattats av Cecilia Narby efter föredragning av utredare Magdalena Sievers.

Cecilia Narby, tf. chef för utveckling- och analysenheten


Sidinformation

Senast uppdaterad: 18 oktober 2023
Till toppen