Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Yttrande över Patientöversikter inom EES och Sverige

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående slutbetänkande. DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslagen i betänkandet.

Beslut i detta ärende (DO 2023/3736) har fattats av Cecilia Narby efter föredragning av utredaren Katarina Rouane.


Cecilia Narby, tillförordnad chef för Utvecklings- och analysenheten


Sidinformation

Senast uppdaterad: 25 oktober 2023
Till toppen