Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Nya regler om hållbarhetsredovisning

DO har anmodats att yttra sig över Nya regler om hållbarhetsredovisning (SOU 2023:35).

DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslagen i promemorian.

Beslut i detta ärende (DO 2023/3684) har fattats av Cecilia Narby efter föredragning av utredare Ulla Perman.

Cecilia Narby, tillförordnad chef utvecklings- och analysenheten

Sidinformation

Senast uppdaterad: 29 september 2023