Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Genomförandet av minimilönedirektivet

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över utredningsbetänkandet Genomförandet av minimilönedirektivet.

DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslagen i betänkandet.

Beslut i detta ärende (DO 2023/3882) har fattats av enhetschefen Karin Ahlstrand Oxhamre efter föredragning av processföraren Sofie Rykowski.

Karin Ahlstrand Oxhamre,
enhetschef för processenheten

Sidinformation

Senast uppdaterad: 19 september 2023