Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Behöriga myndigheter enligt EU:s förordning om en gemensam digital ingång

DO har anmodats att yttra sig över promemorian "Behöriga myndigheter enligt EU:s förordning om en gemensam digital ingång".

DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslagen i promemorian.

Beslut i detta ärende (DO 2023/3040) har fattats av Cecilia Narby efter föredragning av utredare Ulla Perman.

Cecilia Narby, tillförordnad chef utvecklings- och analysenheten


Sidinformation

Senast uppdaterad: 30 augusti 2023
Till toppen