Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Yttrande över Boverkets förslag till föreskrifter om ändring i Boverkets byggregler – föreskrifter och allmänna råd, samt upphävande av Boverkets allmänna råd om analytisk dimensionering av byggnader och Boverkets allmänna råd om brandbelastning

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över Boverkets förslag till föreskrifter om ändring i Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd, upphävande av Boverkets allmänna råd (2011:27) om analytisk dimensionering av byggnader och Boverkets allmänna råd (2013:11) om brandbelastning.

DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslagen.
Beslut i detta ärende (DO 2023/2830) har fattats av Cecilia Narby, efter föredragning av experten Janna Törneman.


Cecilia Narby, tillförordnad enhetschef utvecklings- och analysenheten


Sidinformation

Senast uppdaterad: 1 september 2023
Till toppen