Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

En registerlag för Inspektionen för socialförsäkringen

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över Ds 2023:13, En registerlag för Inspektionen för socialförsäkringen.

DO avstår från att lämna synpunkter på utredningens förslag.

Beslut i detta ärende (DO 2023/2784) har fattats av Lars Lindgren efter föredragning av utredaren Sofia Axell.

Lars Lindgren, chef utvecklings- och analysenheten

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 augusti 2023