Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över Ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) välkomnar betänkandet och har i övrigt inga synpunkter på förslagen.

Beslut i detta ärende (DO 2023/1625) har fattats av Lars Arrhenius efter föredragning av utredare Anna Ericsson. I den slutliga handläggningen har också enhetschef Lars Lindgren och sektionschef Cecilia Narby deltagit.

Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman

Sidinformation

Senast uppdaterad: 8 juni 2023