Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

En registerlag för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över Ds 2023:10, En registerlag för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

DO avstår från att lämna synpunkter på utredningens förslag.

Beslut i detta ärende (DO 2023/2353) har fattats av Lars Lindgren efter föredragning av utredaren Sofia Axell. I den slutliga handläggningen har också sektionschefen, Karolina Windell deltagit.

Lars Lindgren, chef utvecklings- och analysenheten


Sidinformation

Senast uppdaterad: 8 juni 2023