Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Yttrande över promemorian Frågor om val till Sametinget

DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslagen och övervägandena i promemorian.

Beslut i detta ärende (DO 2023/1222) har fattats av Lars Lindgren efter föredragning av experten Björn Brodin.

Lars Lindgren, chef utvecklings- och analysenheten

Sidinformation

Senast uppdaterad: 26 maj 2023
Till toppen