Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Yttrande över Genomförande av det nya blåkortsdirektivet

Diskrimineringsombudsmannen, DO har anmodats att yttra sig över Genomförande av det nya blåkortsdirektivet (Ds 2023:6).

DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslagen i promemorian.

Beslut i detta ärende har fattats av Lars Lindgren efter föredragning av utredare Ulla Perman.

Lars Lindgren, chef Utvecklings- och analysenheten

Sidinformation

Senast uppdaterad: 14 juni 2023
Till toppen