Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Yttrande över förslag till förordning om ändring i skolförordningen, förordning om ändring i gymnasieförordningen och Skolverkets föreskrifter och allmänna råd om tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder

Diskrimineringsombudsmannen har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslag till ändring i förordning om ändring i skolförordningen (2011:185), förordning om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039) och Skolverkets föreskrifter och allmänna råd om tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder.

Beslut i detta ärende har fattats av Lars Lindgren efter föredragning av utredaren Ulrika Bertilsson.

Lars Lindgren, chef för utvecklings- och analysenheten

Sidinformation

Senast uppdaterad: 19 maj 2023
Till toppen