Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Skolverkets föreskrifter om uppgiftsinsamling från huvudmännen inom skolväsendet m.m.

Diskrimineringsombudsmannen har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslag till ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:142) om uppgiftsinsamling från huvudmännen inom skolväsendet m.m.

Beslut i detta ärende (DO 2023/2263) har fattats av enhetschefen Lars Lindgren efter föredragning av utredaren Ulrika Bertilsson.

Lars Lindgren, chef för utvecklings- och analysenheten

Sidinformation

Senast uppdaterad: 8 maj 2023
Till toppen