Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Skolverkets förslag till allmänna råd med kommentarer om styrning och ledning av fritidshemmet

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över Skolverkets förslag till allmänna råd med kommentarer om styrning och ledning av fritidshemmet.

DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslaget i promemorian.

Beslut i detta ärende (DO 2023/2210) har fattats av Lars Lindgren efter föredragning av utredare Emma Wilén.

Lars Lindgren, chef utvecklings- och analysenheten

Sidinformation

Senast uppdaterad: 5 maj 2023
Till toppen