Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Hemställan med förslag till ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

DO har anmodats att yttra sig över Hemställan med förslag till ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173).

DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslaget i promemorian.

Beslut i detta ärende (DO 2023/492 ) har fattats av Lars Lindgren efter föredragning av utredare Ulla Perman.

Lars Lindgren, chef utvecklings- och analysenheten

Sidinformation

Senast uppdaterad: 26 mars 2023