Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

ILO:s rapport VIII – föreslagen konvention och rekommendation för revidering av 15 internationella arbetsstandarder

Diskrimineringsombudsmannen (DO) tillstyrker förslagen i rapporten.

Beslut i detta ärende (DO 2023/493 )har fattats av Kristin Nordansjö efter föredragning av utredaren Annika Höög.

Kristin Nordansjö, sektionschef, rättsenheten

Sidinformation

Senast uppdaterad: 28 mars 2023
Till toppen