Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om skadeståndsansvar för produkter med säkerhetsbrister

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över förslagen i ovanstående direktiv. DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslagen.

Beslut i detta ärende (DO 2022/4565) har fattats av Karin Ahlstrand Oxhamre efter föredragning av processföraren Emma Svedberg.

Karin Ahlstrand Oxhamre, chef för processenheten

Sidinformation

Senast uppdaterad: 2 mars 2023
Till toppen