Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Nya trafikförsäkringsregler – stärkt skydd för försäkringstagare och andra som skadas i trafiken

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över förslagen i ovanstående promemoria. DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslagen i promemorian.

Beslut i detta ärende (DO 2022/4323 ) har fattats av Lars Lindgren efter utredning och förslag från experten Björn Brodin.

Lars Lindgren, chef utvecklings- och analysenheten

Sidinformation

Senast uppdaterad: 2 mars 2023