Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående remiss. DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslaget.

Beslut i detta ärende (DO 2022/3898) har fattats av Lars Lindgren efter föredragning av utredare Anna Ericsson.

Lars Lindgren, chef för Utvecklings- och analysenheten

Sidinformation

Senast uppdaterad: 13 april 2023