Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Bättre möjlighet att verkställa frihetsberövanden

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående slutbetänkande. DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslagen i betänkandet.

Beslut i detta ärende (DO 2022/4041 ) har fattats av enhetschefen Lars Lindgren efter föredragning av utredaren Katarina Rouane.

Lars Lindgren, chef för Utvecklings- och analysenheten

Sidinformation

Senast uppdaterad: 16 januari 2023
Till toppen