Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Förslag till nya föreskrifter om uppgiftsskyldighet för leverantörer

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående rapport.

DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter.

Beslut i detta ärende (DO 2022/3952) har fattats av Lars Lindgren efter utredning och förslag av utredaren Shrikant Ward.

Lars Lindgren, chef för utvecklings- och analysenheten

Sidinformation

Senast uppdaterad: 1 december 2022
Till toppen