Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Bättre konsekvensutredningar

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har ombetts att yttra sig över ovanstående promemoria. DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslagen.

Beslut i detta ärende (DO 2022/2508) har fattats av Lars Lindgren efter utredning och förslag av utredaren Shrikant Ward.

Lars Lindgren, enhetschef utvecklings- och analysenheten

Sidinformation

Senast uppdaterad: 5 december 2022