Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Unescos Rekommendation rörande utbildning för internationell förståelse, samarbete och fred samt utbildning och mänskliga rättigheter och grundläggande friheter

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har erbjudits att inkomma med kommentarer över revideringen av Unescos Rekommendation rörande utbildning för internationell förståelse, samarbete och fred samt utbildning och mänskliga rättigheter och grundläggande friheter (1974).

DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på revideringen.

Beslut i detta ärende har fattats av Lars Lindgren efter föredragning av utredare Ulrika Bertilsson.

Lars Lindgren, chef för utvecklings- och analysenheten

Sidinformation

Senast uppdaterad: 11 november 2022
Till toppen