Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

ILO:s rapport VII (1) Upphävande av en konvention och tillbakadragande av fyra konventioner, ett protokoll och 18 rekommendationer

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående rapport.

DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter.

Beslut i detta ärende (DO 2022/1293) har fattats av sektionschef Kristin Nordansjö efter föredragning av utredare Annika Höög.

Kristin Nordansjö, Sektionschef, rättsenheten

Sidinformation

Senast uppdaterad: 1 december 2022
Till toppen