Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

ILO:s rapport IV (1) om lärlingsutbildningar

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående rapport.

DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter.

Beslut i detta ärende (DO 2022/2659) har fattats av sektionschef Kristin Nordansjö efter föredragning av utredare Annika Höög.

Kristin Nordansjö, sektionschef, rättsenheten

Sidinformation

Senast uppdaterad: 6 oktober 2022
Till toppen