Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Yttrande över Rätt och rimligt för statligt anställda

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har ombetts att yttra sig över ovannämnda betänkande.

DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslagen i betänkandet.

Beslut i detta ärende (DO 2022/528) har fattats av Johanna Fernlund efter utredning och förslag från utredaren Sara Lemouré.

Johanna Fernlund, sektionschef, rättsenheten

Sidinformation

Senast uppdaterad: 7 oktober 2022
Till toppen