Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Ett utvidgat utreseförbud för barn

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovan nämnda promemoria. DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslagen.

Beslut i detta ärende (DO 2022/832) har fattats av Lars Arrhenius efter föredragning av utredaren Ulrika Bertilsson. I den slutliga handläggningen har också chefen för utvecklingssektionen Cecilia Narby och experten Tarik Qureshi deltagit.

Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman

Sidinformation

Senast uppdaterad: 30 mars 2023
Till toppen