Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

En ny förordning om möjlighet för universitet och högskolor att tillhandahålla bostäder

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående promemoria. DO har inga synpunkter på förslaget och noterar att frågeställningarna har analyserats ur ett diskrimineringsperspektiv.

Beslut i detta ärende (DO 2022/1087) har fattats av Lars Lindgren efter föredragning av utredare Anna Ericsson.

Lars Lindgren, chef för Utvecklings- och analysenheten

Sidinformation

Senast uppdaterad: 5 oktober 2022
Till toppen