Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Handlingsplan för en långsiktig utveckling av tolktjänsten för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående delbetänkande. DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslagen i delbetänkandet.

Beslut i detta ärende (DO 2022/11) har fattats av Lars Lindgren efter utredning och förslag från Olle Andersson Brynja.

Lars Lindgren, chef för Utvecklings- och analysenheten

Sidinformation

Senast uppdaterad: 16 september 2022
Till toppen