Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Ledarhundar

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovan nämnda promemoria.

DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslaget. Beslut i detta ärende har fattats av Lars Lindgren efter utredning och förslag från Olle Andersson Brynja.

Lars Lindgren, chef för Utvecklings- och analysenheten

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Sidinformation

Senast uppdaterad: 16 september 2022