Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Ledarhundar

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovan nämnda promemoria.

DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslaget. Beslut i detta ärende (DO 2022/1548) har fattats av Lars Lindgren efter utredning och förslag från Olle Andersson Brynja.

Lars Lindgren, chef för Utvecklings- och analysenheten

Sidinformation

Senast uppdaterad: 9 januari 2023