Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Utökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående delbetänkande. DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslagen i delbetänkandet.

Beslut i detta ärende (DO 2022/755) har fattats av enhetschefen Lars Lindgren efter föredragning av utredaren Katarina Rouane.

Lars Lindgren, chef för Utvecklings- och analysenheten

Sidinformation

Senast uppdaterad: 16 september 2022
Till toppen