Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Centrala studiestödsnämndens redovisning av regeringsuppdrag om att ta fram en ny modell för beräkning av räntan på studielån

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över Centrala studiestödsnämndens redovisning av regeringsuppdrag om att ta fram en ny modell för beräkning av räntan på studielån. DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslagen.

Beslut i detta ärende har fattats av Lars Lindgren efter föredragning av utredare Ulrika Bertilsson.

Lars Lindgren, chef för utvecklings- och analysenheten

Sidinformation

Senast uppdaterad: 18 juli 2022
Till toppen