Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Straff för deltagande i en terroristorganisation

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslagen i ovanstående promemoria.

Beslut i detta ärende har fattats av Lars Arrhenius efter föredragning av utredaren Laine Nõu Englesson. I den slutliga handläggningen har enhetschefen Adrian Engman, sektionschefen Carolina Stiwenius och experten Tarik Qureshi deltagit.

Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman

Sidinformation

Senast uppdaterad: 16 juni 2022