Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Förslag till allmänna råd om betyg och prövning

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående förslag till allmänna råd. DO har inga synpunkter på förslaget.

DO noterar dock att förslaget till allmänna råd inte innehåller några skrivningar om diskriminering och att diskrimineringslagen inte nämns tillsammans med övriga lagar i referenserna. Detta trots att utbildningsområdet, och då även betyg och prövning, omfattas av såväl förbudet mot diskriminering som skyldigheten för utbildningsanordnare att bedriva ett främjande och förebyggande arbete med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering.

Beslut i detta ärende (DO 2022/424) har fattats av Lars Lindgren efter föredragning av utredare Ulrika Bertilsson.

Lars Lindgren
Chef för utvecklings- och analysenheten

Sidinformation

Senast uppdaterad: 19 maj 2022
Till toppen