Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Från delar till helhet - En reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående betänkande. DO har inga synpunkter på nuvarande förslag.

DO har noterat beslutet om ändring av utredningens uppdrag enligt tilläggsdirektivet (dir. 2021:96) och vill med anledning av detta påtala vikten av att i den fortsatta beredningen beakta ett diskrimineringsperspektiv.

Beslut i detta ärende (LED 2021/598) har fattats av Lars Arrhenius efter föredragning av utredare Ulrika Bertilsson. I den slutliga handläggningen har också expert Tarik Qureshi, enhetschef Lars Lindgren och sektionschef Cecilia Narby deltagit.

Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman

Sidinformation

Senast uppdaterad: 5 maj 2022
Till toppen