Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Förslag till allmänna råd om utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående förslag. DO:s remissvar är avgränsat till frågor som berör myndighetens verksamhetsområde. DO har givet detta inga synpunkter på förslagen.

Beslut i detta ärende (LED 2022/164) har fattats av Lars Lindgren efter föredragning av utredare Ulrika Bertilsson.

Lars Lindgren, enhetschef utvecklings- och analysenheten

Sidinformation

Senast uppdaterad: 21 april 2022