Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Ett förbättrat system mot arbetskraftsexploatering med mera

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över förslagen i rubricerat betänkande.

DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslagen i betänkandet.

Beslut i detta ärende (LED 2021/540) har fattats av Annika Höög efter föredragning av utredaren Christina Jönsson.

Annika Höög
Tillförordnad sektionschef, rättsenheten

Sidinformation

Senast uppdaterad: 26 januari 2022