Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Ett modernt belöningssystem, de allmänna flaggdagarna och redovisningen av anslaget till hovet

DO har anmodats att yttra sig över ovanstående betänkande. DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslagen i betänkandet.

Beslut i detta ärende (LED 2021/462) har fattats av Lars Lindgren efter föredragning av utredaren Björn Brodin.

Lars Lindgren, chef utvecklings- och analysenheten

Sidinformation

Senast uppdaterad: 21 december 2021