Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet

DO har ombetts att yttra sig över ovannämnda betänkande. DO har inte några synpunkter på betänkandet.

Beslut i detta ärende (LED 2021/467) har fattats av Lars Arrhenius efter föredragning av utredaren Carl Ekström. I den slutliga handläggningen har också sektionschefen Johanna Fernlund och experten Tarik Qureshi deltagit.

Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman

Sidinformation

Senast uppdaterad: 17 december 2021