Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har ombetts att yttra sig över ovanstående promemoria. DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslagen.

Beslut i detta ärende (LED 2021/442) har fattats av Lars Lindgren efter utredning och förslag av utredaren Shrikant Ward.

Lars Lindgren, enhetschef utvecklings- och analysenheten

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 juli 2022