Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Ändrade regler i medborgarskapslagen

DO har ombetts yttra sig över ovanstående betänkande. DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på betänkandet.

Beslut i detta ärende (LED 2021/367) har fattats av Johanna Fernlund efter utredning och förslag från utredaren Maya Hald.

Johanna Fernlund, sektionschef på rättsenheten

Sidinformation

Senast uppdaterad: 4 november 2021